Autobus


Maak stapsgewijs kennis met het verkeersreglement. Beter dan een louter theoretische benadering besteedt je lesgever uitgebreid aandacht aan een sociaal rijgedrag en een bewust ecomisch en milieuvriendelijk omgaan met je voertuig. Je leert gevaarlijke situaties te herkennen en je rijgedrag steeds aan de wisselende omstandigheden van het hedendaagse verkeer aan te passen. Start zo met grote voorsprong je praktijklessen.

Theorielokaal

 

Tarieven

Rijbewijs D

Rijbewijs D+E

   

 

Oefenterreinen

Oefenterrein MECHELEN
Industrieterrein Mechelen-Noord
Blokhuisstraat 24
2800 Mechelen
Oefenterrein SINT-NIKLAAS
Entrepotstraat 15
9100 Sint-Niklaas
Oefenterrein EVERGEM
Jacques Paryslaan 8+
9940 Evergem

 

KMO-portefeuille

KMO-opleindsportefeuille

De Rijscholen Sanderus zijn door de Vlaamse Overheid officieel als opleidingsverstrekker erkend.

Ben je werkgever of zelfstandige met een vestiging in Vlaanderen en wens je één of meerdere van je werknemers of jezelf een rijbewijs te laten behalen, dan kan je een subsidie aanvragen bij de Vlaamse Regering in het kader van het systeem van de KMO-portefeuille.

Let op! Het gebruik van overheidssteun is onderworpen aan een aantal voorwaarden die strikt moeten worden nageleefd. Zoniet vervalt het voordeel. Zo moet ondermeer de aanvraag tot subsidie via de KMO portefeuille tijdig ingediend worden.