Rijbewijs categorieën

Brochure Bromfietsen met een maximumsnelheid van meer dan 25 km/uur en lichte vierwielers. Rijbewijs AM
Brochure Motorfietsen met een maximale cilinderinhoud van 125 cm 3, een maximumvermogen van 11 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van ten hoogste 0,1 kW/kg, driewielers met motor met een maximumvermogen van 15 kW. Rijbewijs A1
Brochure Motorfietsen met een maximumvermogen van 35 kW, een vermogen/gewichtsverhouding van niet meer dan 0,2 kW/kg en niet afgeleid van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen. Rijbewijs A2
A
Brochure
Motorfietsen met een vermogen van meer dan 35 kW en driewielers met motor met een vermogen van meer dan 15 kW. Rijbewijs A
B
Brochure
Auto's met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3.500 kg en ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers, de bestuurder niet meegerekend. Aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld. Rijbewijs B
Brochure Samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3.500 kg. Rijbewijs BE
Brochure Andere auto's dan die van de categorieën D1 of D, met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg en ten hoogste 7.500 kg en die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers, de bestuurder niet meegerekend. Aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld. Rijbewijs C1
Brochure Samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C1 en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg, mits de maximale toegelaten massa van het samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt, of

Samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg, mits de maximale toegelaten massa van het samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt.
Rijbewijs C1E
C
Brochure
Andere auto's dan die van de categorieën D1 of D, met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg en die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend. Aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld. Rijbewijs C
Brochure Samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg. Rijbewijs CE
D
Brochure
Auto's ontworpen en gebouwd voor het vervoer van meer dan acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend. Aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld.  
Brochure Samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie D en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg.  

 

Definities

 • ↑ Terug  Motorvoertuig

  Elk zichzelf over de weg voortbewegend voertuig uitgerust met een aandrijfmotor anders dan een voertuig dat op rails wordt voortbewogen.

  Worden niet beschouwd als motorvoertuig, rijwielen uitgerust met een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen.

  De gemotoriseerde voortbewegingstoestellen worden niet gelijkgesteld met motorvoertuigen.

 • ↑ Terug  Gemotoriseerd voortbewegingstoestel

  Elk motorvoertuig met twee of meer wielen dat naar bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 18 km per uur.

 • ↑ Terug  Bromfiets

  Elk tweewielig of driewielig voertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/uur en met de volgende kenmerken:

  • Bij tweewielige bromfietsen, een motor met:
   • een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of
   • een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft.
  • bij driewielige bromfietsen, een motor met:
   • een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 indien het een motor met elektrische ontsteking betreft, of
   • een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4 kW voor andere soorten motoren met inwendige verbranding, of
   • een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft.
 • ↑ Terug  Motorfiets

  Elk tweewielig motorvoertuig met of zonder zijspanwagen en dat niet beantwoordt aan de bepaling van de bromfiets.

 • ↑ Terug  Driewieler met motor

  Elk motorvoertuig op drie symmetrisch geplaatste wielen, met een motor waarvan de cilinderinhoud meer dan 50 cm3 bedraagt, indien het een motor met inwendige verbranding betreft, en/of met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km/uur.

 • ↑ Terug  Lichte vierwieler

  Elk vierwielig motorvoertuig met een lege massa van ten hoogste 350 kg, exclusief de massa van de accu's in elektrische voertuigen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/uur, en

  • een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 voor motoren met elektrische ontsteking, of
  • een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4 kW voor andere soorten motoren met inwendige verbranding, of
  • een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft.
 • ↑ Terug  Vierwieler met motor

  Elk ander vierwielig motorvoertuig dan de lichte vielwieler, met een lege massa van ten hoogste 400 kg of 550 kg voor voertuigen die bestemd zijn voor goederenvervoer, exclusief de massa van de accu's in elektrische voertuigen, en met een nettomaximumvermogen van ten hoogste 15 kW.

 • ↑ Terug  Auto

  Elk motorvoertuig dat gewoonlijk wordt gebruikt voor het vervoer van personen of goederen over de weg of om voertuigen voor het vervoer van personen of goederen over de weg voort te trekken. Deze term omvat mede trolleybussen, dat wil zeggen voertuigen die in verbinding staan met een elektrische leiding en niet rijden op spoorstaven. Hij heeft geen betrekking op landbouw- en bosbouwtrekkers.

 • ↑ Terug  Voertuig uitgerust met een automatische schakeling

  Elk voertuig zonder koppelingspedaal of handbediende hendel voor categorie A.