Veelgestelde vragen

In dit onderdeel vind je antwoorden op veelgestelde vragen over onze rijschool, verschillende rijbewijzen, onze opleidingen... Ze zijn gesorteerd per onderdeel.

Veelgestelde vragen vakbekwaamheid

 • Wat is Vakbekwaamheid?

  Vanaf 10 september 2009 moet elke chauffeur die professioneel personen en/of goederen vervoert, naast een rijbewijs ook beschikken over de zogenaamde 'Vakbekwaamheid'. België en de andere EU lidstaten voeren deze maatregel in op basis van de "Europese richtlijn 2003/59 betreffende Vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs".

 • Waaruit bestaat 'Vakbekwaamheid'?

  Vakbekwaamheid bestaat uit twee luiken:

  • Sinds 10 september 2009 moeten deze kandidaat-chauffeurs slagen voor een basiskwalificatie. Dit is een examen dat bestaat uit drie theoretische en drie praktische luiken. Het komt bovenop de gebruikelijke examens voor het behalen van het rijbewijs. Bestuurders, die reeds ivoor 10 september 2009 het rijbewijs voor groep C en/of D bezitten, zijn vrijgesteld van het examen basiskwalificatie.
  • ALLE chauffeurs, dus ook zij die hun rijbewijs haalden voor 10 september 2009, zullen zich permanent moeten bijscholen in een daartoe erkend opleidingscentrum. Per gevolgde dag nascholing worden er 7 kredietpunten toegekend. Van zodra de bestuurder minstens 35 punten heeft behaald in de voorgaande vijf jaar, kan hij zijn Vakbekwaamheid verlengen met vijf jaar.
 • Voor wie is 'Vakbekwaamheid' verplicht?

  Voor alle professionele chauffeurs van voertuigen bestemd voor goederen- of personenvervoer. Er zijn slechts een paar uitzonderingen. Voor volgende voertuigen dient de bestuurder geen Vakbekwaamheid te hebben:

  • voertuigen van max. 45km/u
  • voertuigen van strijdkrachten, burgerbescherming, brandweer, handhaving van de openbare orde...
  • testvoertuigen, onderhoud, herstellingen...
  • voertuigen gebruikt bij noodtoestanden of reddingsoperaties
  • voertuigen gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privédoeleinden
  • voertuigen of combinaties met een MTM van 7,5 ton voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder nodig heeft voor zijn werk, op voorwaarde dat dit vervoer niet zijn voornaamste activiteit is
 • Vanaf wanneer is 'Vakbekwaamheid' verplicht?
  • Sinds 10 september 2008 voor buschauffeurs (bestuurders van voertuigen van de categorieën D en D+E of de subcategorieën D1 en D1+E).
  • Sinds 10 september 2009 voor vrachtwagenchauffeurs (bestuurders van voertuigen van de categorieën C en C+E of de subcategorieën C1 en C1+E).
  • Wie zijn rijbewijs D behaalde vóór 10 september 2008 is vrijgesteld voor de examens basiskwalificatie. Hij/zij dient wel 35u nascholing gevolgd te hebben ten laatste op 9 september 2015 om de geldigheid van het rijbewijs van de groep D met 5 jaar te verlengen.
  • Wie zijn rijbewijs C behaalde vóór 10 september 2009 is vrijgesteld voor de examens basiskwalificatie; Hij/zij dient wel 35u nascholing gevolgd te hebben ten laatste op 9 september 2016 om de geldigheid van het rijbewijs van de groep C met 5 jaar te verlengen.
 • Welke examens moet ik afleggen voor het behalen en behouden van 'Vakbekwaamheid'?

  Alleen het luik ‘basiskwalificatie' vereist een examen. De nascholing omvat geen examens of proeven. Het handigste is om het examen voor de basiskwalificatie 'Vakbekwaamheid' gelijktijdig af te leggen met het rijexamen.

  Het examen ziet er dan als volgt uit:

  1. Theorieluik:
   • 100 theorievragen
   • Casestudy's 80 min
   • Mondelinge proef 60 min
  2. Praktijkexamen:
   • Manoeuvres op afgesloten terrein
   • Praktische test: 30 min
   • Rijtest op de openbare weg: 90 min